DSC09922-001Jenny Nylén 

 

Jenny har känt en överdriven oro och ängslan ända sedan hon var barn. Utan att förstå varför. 2014 sökte hon hjälp på en psykiatrisk klinik och fick diagnosen GAD. Hon har mött många människor med samma problematik och har kunnat visa empati när de delgett sin oro och ängslan. Och nu vill hon visa att det finns hjälp att få.

 

Genom boken Orimlig onödig oro ger hon hopp för många som inte vet vart de ska vända sig – eller ens varför de är som de är!

 

Jenny har varit verksam som gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap samt studie- och yrkesvägledare i över trettio år. Jenny är uppvuxen i Stockholm men bor numera i Halmstad.

 

ORO2Orimlig Onödig Oro

- om diagnosen GAD – att leva med ångest.