En njure flyttar hemifrån

ISBN 9789198011005
Boken finns bland annat på Bokus.

 

En njure flyttar hemifrån är en personlig berättelse om att donera en njure. Den är ett inlägg i samhällsdebatten om levande donatorer och hur de bemöts i olika instanser.

 

Nu är det också möjligt att boka författaren Karin Bergvall för workshop och/eller fortbildning av t ex personal inom kommun eller landsting. Skicka förfrågan till karin@klosterforlag.se

 

En njure flyttar hemifrån är ett halleluja till de entusiaster som utvecklar kirurgi och medicinskt kunnande samt alla de eldsjälar som gör transplantationsenheten till en stilla oas i den blåsiga öken som omger den.

 

En njure flyttar hemifrån är ett försök att på ett ärligt och sanningsenligt vis skildra den verklighet som författaren upplevde under de fyra år som gick från erbjudandet att donera till dess de synliga såren var läkta. Mentalt tog det ytterligare två år.

 

“Upplevelsen av en donation eller andra stora livshändelser är ju nödvändigtvis individuell men har förstås även också allmängiltiga delar. Jag har arbetat inom transplantationskirurgin i 25 år och talat med många levande givare av njure och också deras mottagare och anhöriga. Ändå gav din bok mig nya insikter och flera tankeställare. Jag tror att det här är värdefull läsning både för den som överväger att donera, för den som ska ta emot, för anhöriga och för oss i sjukvården som är delaktiga i detta.”

Annika Tibell, verksamhetschef Transplantationskirurgiska kliniken,

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Läs mer om författaren Karin Bergvall