famille-rose-framFamille Rose

Charlotta Lagerberg-Thunes skriver om högkänsliga Lo som befinner sig mitt i karriären och mitt i familjelivet samtidigt som hon ska hantera arvet efter föräldrarna. Arvet som kanske redan gått förlorat – men något går att rädda. Och om erkännandet från andra håll i släkten: det finns de som håller av henne och som visar det! Lovisa tar avsked och bygger upp sig själv och sitt liv på nya premisser. 

 

Boken om Lo består av 4 delar:

 

Orkidébarnet är första delen i Boken om Lo. 

Fjärilsdrömmar, andra delen av Boken om Lo 

Sorgmanteln, tredje delen av Boken om Lo 

Famille Rose, fjärde delen av Boken om Lo