fjarilsdrommar-fram

Fjärilsdrömmar

Charlotta Lagerberg-Thunes skriver om högkänsliga Lo som bildar familj och ser hur ett välkänt mönster fortsätter in i nästa generation. Som vuxen kan Lo reagera när hennes föräldrar behandlar hennes egna barn på ett sätt hon känner igen från sin egen uppväxt. Det smärtar och det drabbar henne  - igen!

 

I andra delen av Boken om Lo möter vi även en högkänslig förälder som ska ta hand om sina barn utan att överföra sina egna känslor på dem. Hon vill vara den vuxne som hon själv inte mötte när hon växte upp. Eller som de få vuxna som trots allt såg henne. Hon vill vara en viktig person som gör skillnad i sina egna barns liv. 

 

Boken om Lo består av 4 delar:

Orkidébarnet är första delen i Boken om Lo.

Fjärilsdrömmar, andra delen av Boken om Lo 

Sorgmanteln, tredje delen av Boken om Lo 

Famille Rose, fjärde delen av Boken om Lo